Medewerker (On)Gestoorde middag

Stichting Ongestoord
Elke woensdag aanwezig bij de (On)Gestoorde middag. Contacten leggen en onderhouden met de bezoekers. Zorg dragen voor een gezellige sfeer en veilige omgeving voor bezoekers om elkaar te ontmoeten. Voorbereiden van de ontmoeting. Aan het einde van de dienst schoonmaken en evalueren met collega’s. Uitdragen missie en visie van de stichting. Onderhouden social media van de stichting.
  • Doelgroep: mensen met een psychische beperking
  • Activiteiten: gastheer en gastvrouw, informatie en advies, PR en communicatie