Medewerker in dagopvang voor dak- en thuislozen

Leger des Heils, de Kostersgang

In dagopvang De Kostersgang komen dagelijks tientallen mensen binnen voor een praatje, koffie of wat te eten. Onze bezoekers zijn dakloos of thuisloos, de meesten zijn daarnaast verslaafd aan alcohol en/of drugs. Behalve vrijwilligers werken er op De Kostersgang ook beroepskrachten. Wij zoeken vrijwilligers die op wisselend op maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag barwerkzaamheden willen verrichten en een praatje willen maken met bezoekers of een spelletje met ze willen doen.