Secretaris Ouderenkoor (interim)

Cocreatie Paddepoel
Het uitvoeren van taken die normaal de secretaris van een koor doet.Correspondentie verzorgen met Kamer van Koophandel.
  • Doelgroep: ouderen 55+
  • Activiteiten: administratie en kantoor, bestuur