Strategie ontwikkelaar

Stichting Ongestoord
Ontwikkelen strategie voor de stichting. Actief meedenken bij het vormen van de missie en visie. Je legt en onderhoudt contacten met externen. Bijhouden ontwikkeling binnen de gemeente Groningen.
  • Doelgroep: mensen met een psychische beperking
  • Activiteiten: hulpverlening en verzorging, informatie en advies, PR en communicatie