Docent Computeronderwijs Volwassenen (veelal 50+)

Stichting Seniorweb Groningen
De docent kan ingezet worden bij kennisoverdracht (een-op-een ) bij onze Computerclub of bij een cursist thuis.Het klassikaal lesgeven dan wel assisteren hierbij komt niet veel meer voor.
  • Doelgroep: ouderen 55+, volwassenen
  • Activiteiten: computer, website, ICT, educatief werk