Ervaringsdeskundige psychische kwetsbaarheid en- of verslaving

Ixta Noa
Een luisterend oor bieden op de inloop, er "zijn" voor de bezoekers, samen een spel doen aan tafel. Individuele gesprekken voeren met bezoekers naar behoefte. Individuele begeleiding bieden aan bezoekers met een psychische kwetsbaarheid en- of verslavingsachtergrond. Ondersteunen bij- / organiseren van aanvullende herstelgerichte activiteiten zoals creatieve activiteiten, koken,   themamiddagen, voorlichting, gastlessen en dergelijke. Administratieve taken verrichten zoals het schrijven van een dagrapportage. Huishoudelijke werkzaamheden verrichten zoals stofzuigen, afwassen.
  • Doelgroep: jongeren 16 tot 23 jaar, mensen met een psychische beperking, volwassenen
  • Activiteiten: activiteitenbegeleiding, coaching en mentoring, gastheer en gastvrouw