Secretaris bestuur

BSV Corpus den Hoorn / Buurtcentrum de Semmelstee
De secretaris van het bestuur beheert de in- en uitgaande post en mail, is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en verzorgt daar de notulen. De secretaris is deel van het dagelijks bestuur en bestuurt samen met de overige leden van het bestuur de Buurt en Speeltuin Vereniging Corpus den Hoorn en Buurtcentrum de Semmelstee aan de Semmelweisstraat 182 in stad.
  • Doelgroep: ouderen 55+, volwassenen
  • Activiteiten: bestuur