Belvrijwilliger voor het Steunpunt Mantelzorg

Humanitas
Onlangs hebben we mantelzorgers die bij het Steunpunt Mantelzorg bekend zijn een online enquête voorgelegd, 500 mantelzorgers hebben gereageerd.Wist je dat;48 % alleen (zonder hulp) zorg verleent? 20 % zich zorgen maakt over hun eigen mentaal welbevinden?30 % zich zorgen maakt over het verminderen of zelfs wegvallen van contact met familie/vrienden? De afgelopen maanden hebben zich veel nieuwe mantelzorgers bij ons ingeschreven. Na inschrijving wordt iedere mantelzorger gebeld voor een eerste contact. 
  • Doelgroep: volwassenen
  • Activiteiten: maatjeswerk en bezoekwerk