Assistent onderwijsondersteuner/conciƫrge OBS Garmerwolde

Saaksumborg
Onze kleine school in Garmerwolde, tegen de rand van Groningen, is uniek. Ook van buiten Garmerwolde weten ouders ons te vinden, bijvoorbeeld uit Lewenborg, Thesinge en Ten Boer. We werken niet met een standaardprogramma maar kijken naar het kind als persoon. Naast taal en rekenen moeten kinderen zich ook vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, problemen oplossen en digitale technieken eigen maken. Klaarzetten van materialen voor de lessen. Kleine klusjes. Kopieerwerk. Algemene ruimten binnen en buiten netjes houden. Andere hand- en spandiensten.
  • Doelgroep: kinderen van 4 tot 12 jaar
  • Activiteiten: educatief werk, techniek en klussen, toezicht en beheer