Vrijwilligers voor het koffie-en-lunch moment op Twaalf Hoven

Gevraagd worden vrijwilligers die affiniteit hebben met ouderen, op de hoogte zijn van de problematiek van dementie en beschikken over goede sociale vaardigheden en geduld.
  • Doelgroep: mensen met een psychische beperking, ouderen 55+
  • Activiteiten: activiteitenbegeleiding, maaltijdbezorging