Vrijwilligers voor het kleinschalig wonen in De Twaalf Hoven in Winsum

Gevraagd worden enthousiastevrijwilligers die affiniteit hebben met ouderen, mogelijk op de hoogte zijn van de problematiek rond dementie. Daarnaast beschikt uover goede sociale vaardigheden en geduld.

  • Doelgroep: ouderen 55+
  • Activiteiten: activiteitenbegeleiding, gastheer en gastvrouw, maatjeswerk en bezoekwerk