Eenmalig met je eigen netwerkgroep van grote maatschappelijke betekenis zijn/ sociaal project

Bij Present hechten wij veel waarde aan respect, zonder oordeel en open staan voor bijzondere ontmoetingen en kennismakingen.Als groep ontmoet je een hulpontvanger in een mogelijk kwetsbare situatie. Respectvol omgaan met privacy gevoelige zaken is noodzakelijk.Als eenmalige vrijwiligersgroep matchen wij jullie aan een sociaal project dat aansluit bij jullie talenten en voorkeuren qua activiteit.
  • Doelgroep: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een psychische beperking, ouderen 55+
  • Activiteiten: activiteitenbegeleiding, culturele en creatieve activiteiten, sport en spel