Vrijwilliger voor Zeemanshuis, Eemshaven

Dienstbaarheid aan en respect voor de eigen levenssfeer van zeevarenden, vrachtwagenchauffeurs en overige bezoekers.
  • Doelgroep: volwassenen
  • Activiteiten: gastheer en gastvrouw