notulist

Je beheerst de Nederlandse taal goed. Je kunt de informatie omzetten in een bondig verslag.Hetzelfde geldt voor de actiepunten, deze zijn eenduidig en helder.Je bent goed in het scheiden van hoofd- en bijzaken.Je beschikt over goede schrijf- en computervaardigheden.Je werkt voor verschillende werkgroepen en kunt goed werken in wisselende teams.
  • Doelgroep: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een psychische beperking, ouderen 55+
  • Activiteiten: administratie en kantoor, PR en communicatie