Ondersteuning bij de beeldende vakken

Dr. Aletta Jacobs College

De werkzaamheden kennen een grote verscheidenheid en afwisseling. Het gaat om ondersteuning van de docent tijdens zijn/haar lessen binnen en buiten lestijd zoals:

– helpen bij de begeleiding van leerlingen bij de kunstvakken,

– technische ondersteuning bij het gebruik van apparatuur,

– toezichthoudende taken.

– ook gaat het om beheerstaken: (licht) onderhoud van apparatuur en lokaalbeheer.