Secretaris

Zonnebloem

Wat gaat u doen?

  • het voorbereiden, bijwonen en verslagleggen van bestuursvergaderingen
  • het behandelen van de inkomende en uitgaande post
  • het bijhouden van het archief en de vrijwilligersadministratie
  • het maken van jaarverslagen en de begroting
  • het regelen van bestellingen van drukwerk, souvenirs en dergelijke
  • het samenwerken en overleg voeren methet regiobestuur en anderen
  • het meedenken bij het ontwikkelen van beleid en richting geven aan de koers van de vereniging
  • het (eventueel) onderhouden van contacten met andere organisaties en overheden