Ondersteunen bij de groepsverzorging

Voor Anker

Wij zoeken vrijwilligers die willen assisteren bij de groepsverzorging.

(Het gaat m.n. om de zaterdag en zondag, maar ook andere dagdelen zijn bespreekbaar).

Denk hierbij aan het inschenken van koffie/thee; een gesprekje voeren met de bewoners; ondersteunen bij een activiteit; ondersteunen bij de maaltijd.

De groepsverzorging bestaat uit ongeveer 10 bewoners die baat hebben bij structuur en individuele aandacht.