Collectiewerkgroep

Trein & Tram Museum

Het administreren van ontvangen collectiestukken. Het opstellen van een collectieplan, in overleg met andere collectiewerkgroepleden en het bestuur.