Secretaris PLatform Toegankelijk Westerkwartier

Platform Toegankelijk Westerkwartier

Verzorgt met de voorzitter en penningmeester de vergaderingen van het bestuur van het Platform Toegankelijk Westerkwartier. Verzending van uitnodigingen, agenda's en onderliggende stukken voor vergaderingen en overleggen. Verslaglegging vergaderingen. Archivering: verwerking documenten, van ingekomen en uitgaande post en mailverkeer, planning van vergaderingen en overleggen. Het realiseren van een jaarplan en een jaarverslag samen met de voorzitter.

Vanuit persoonlijke en/of werkervaring zijn leden van het platform bekend met deproblemen met toegankelijkheid die mensen met een beperking ervaren.