Vrijwilliger voor koffie/thee moment huiskamer afdeling 1 (ouderenzorg)

BCM Ouderenzorg

Voor onze huiskamer op afdeling1(Madelief) zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt omte ondersteunen op de huiskamer tijdenshet koffie/thee moment 's avonds na de maaltijd. Wij vinden een huiselijke sfeer en een mooie afsluiting van de dag erg belangrijk voor onze bewoners, zodoende dat wij een vrijwilliger zoeken die in de avond tijdens de koffie/thee een boekje wilt voorlezen, een spelletje wilt doen of een luisterend oor kan bieden. De avond is vrij invulbaar in overleg met personeel, we staan ook open voor uw eigen ideetjes.

Het is belangrijk om te weten dat op deze afdeling bewoners wonen die dementerend zijn. Het is daarom wel fijn als de potentiele vrijwilliger hier enige kennis van heeft of weet hoe hier mee om te gaan.

Ubent als vrijwilliger net zo belangrijk alsons personeel, u bent daarom een belangrijk deel van het (zorg)team.De zorg op deze afdeling is gericht op ouderen met een psychogeriatrische aandoening, ook wel in de volksmond 'dementie' genoemd. Het grootste deel van onze bewoners op deze huiskamer heeft de ziekte van Alzheimer.

Wat verwachten wij van u:

  • Uheeftin de avond tijd van 18:45u tot 20:30u op uw voorkeursdag.
  • Ubent vriendelijk en respectvol.
  • U kunt eenluisterend oor bieden daar waar nodig.

Wat kunt uvan ons verwachten:

  • Ukomt op een gezellige afdeling terecht.
  • Ukrijgt de mogelijkheid tot zelfstandig werken.
  • Uwordt door het personeel ingelicht als er bijzonderheden zijn.
  • Ukrijgt goede begeleiding van het personeel als er vragen zijn.
  • Extraatjes en attenties.

Heeftu interesse? Meldt u dan snel aan!

Wij nodigenu graag uit voor een intakegesprek.BCM Ouderenzorg zal ook een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvragen omdat wij met een kwetsbare doelgroep werken, dit kost de vrijwilliger zelf niets.