Vrijwilliger Steun bij Taal en Huiswerk

Humanitas

Als vrijwilliger ondersteun je kinderen in de basisschool leeftijd bij taal en huiswerk. Door bijvoorbeeld leuke activiteiten te ondernemen, zoals voorlezen liedjes zingen en taalspelletjes te doen. Op die manier wordt er spelenderwijs gewerkt aan het verbeteren van de taalontwikkeling. De ouders kunnen ook meedoen. Lopen de kinderen op school tegen achterstand aan bij taal, rekenen of andere vakken dan ondersteun je ze bij hun huiswerk. Je bezoekt het kind / gezin in principe eens per week één uur, je bereidt het bezoek voor door boekjes of spelletjes uit te zoeken die aansluiten bij de hulpvraag. Eén keer per zes weken doe je mee aan de groepsbijeenkomst van alle vrijwilligers, de bijeenkomst wordt door de coördinator, die ook je aanspreekpunt is, voorbereid.