Leden cliëntenraad

Sociaal Werk Oldambt

Sociaal Werk Oldambt is een welzijnsorganisatie in de gemeente Oldambt. Participatie van inwoners is voor de organisatie een belangrijk thema. Doel is dat iedereen (naar vermogen) meedoet in de samenleving. Eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners is het uitgangspunt waarbij in voorkomende situaties ondersteuning wordt geboden. Sociaal Werk Oldambt levert een actieve bijdrage door dichtbij de inwoners te staan. Sociaal Werk Oldambt werkt nauw samen met andere organisaties en probeert inwoners en organisaties met elkaar te verbinden. De organisatie maakt deel uit van de Tintengroep; een maatschappelijk ondernemer en de bestuursstichting van een welzijnsorganisaties in Groningen, Drenthe en Overijssel.

Nieuwe leden voor de cliëntenraad

Sociaal Werk Oldambt heeft een cliëntenraad en zoekt ter versterking nieuwe leden. In teamverband werkt u samen en adviseert u het management over de dienstverlening van Sociaal Werk Oldambt. Daarbij heeft u oog voor de belangen van cliënten en vertegenwoordigt hen als zodanig. In goed overleg geeft u, zowel gevraagd als ongevraagd advies. Op deze wijze draagt u bij aan de dienstverlening van sociaal erk Oldambt die we optimaal, op basis van de vraag en behoefte van inwoners, bieden. U denkt mee over onze bestaande werkzaamheden en u bent betrokken bij actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de dienstverlening aan inwoners.

Welzijnsorganisatie Sociaal Werk Oldambtis op zoek naar enhousiaste

Leden Cliëntenraad

die in een team van minimaal 5 leden gedurende langere periode zitting hebben. U wordt ondersteund door een administratieve kracht. De tijdsbelasting bedraagt enkele uren per week. Voor uw werkzaamheden ontvangt u een onkostenvergoeding.

Als lid van de Cliëntenraad van Sociaal Werk Oldambt:

- Bent u betrokken bij Sociaal Werk Oldambt en bij het welzijn van inwoners van de gemeente Oldambt in het bijzonder;

- Vertegenwoordigt u de belangen van cliënten en denkt u mee over de invullen van de opdracht van Sociaal Werk Oldambt;

- Werkt u samen in een team van mensen met verschillende achtergronden;

- Woont u in de (directe omgeving) van de gemeente Oldambt;

- Heeft u ervaring als cliënt, vrijwilliger, deelnemer aan activiteiten of bent u op andere wijze betrokken bij het werk van Sociaal Werk Oldambt.

Interesse?

Stuur dan een mail met een beknopte motivatie naar Sociaal Werk Oldambt t.a.v. Irma van der Meij, i.vandermeij@tintengroep.nl.

Vragen?

Meer informatie kunt u aanvragen via Irma van der Meij, ondersteuner Cliëntenraad, e-mailadres: i.vandermeij@tintengroep.nl of telefonisch via 06 407 306 01.

Algemene informatie over Sociaal Werk Oldambt vindt u op de website www.sociaalwerkoldambt.nl.