vrijwilliger voor bezoeken eenzame (licht dementerende dame) van 89 jaar

Zorggroep Meander

De mevrouw waar het om gaat heeft geen kinderen en geen familie in de buurt. Haar vriendinnen zijn overleden en haar zus recent ook. 

Mw krijgt alleen visite van iemand van de kerk. Deze regelt de financien voor haar. Buurvrouw bekommmert zich een beetje om haar. 

Thuiszorg komt drie keer per dag voor maaltijden, medicatie en douchen 1x per week

Mw is dementerend. In hoeverre wordt nog onderzocht. Als de diagnose bekend is dan zullen we mw op de wachtlijst plaatsen voor AGW-huis

Mw is blij met alle bezoek die er komt en erg dankbaar. Gaat nog 1x per week gymnastiek doen in het gebouw zelf (parkflat) komt er verder nooit meer uit. Terwijl ze hier zo van geniet. 

  • Doelgroep: ouderen 55+
  • Activiteiten: maatjeswerk en bezoekwerk