nieuwe leden Participatieraad Veendam

Participatieraad

Word jij het nieuwe lid van de Participatieraad?

Wil jij een waardevolle bijdrage leveren aan onze gemeente en deel je graag je kennis, ideeën en ervaring met ons? De Participatieraad is op zoek naar betrokken en enthousiaste mensen die ons team willen versterken.

De Participatieraad is een adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zorg, jeugd en werk en inkomen, ook wel Sociaal Domein genoemd.

Het doel is om inwoners te betrekken bij ontwikkelingen op deze terreinen en op deze manier draagvlak voor nieuwe voorstellen te krijgen. De Participatieraad is onafhankelijk en bekijkt beleid door de ogen van de burger.

De Participatieraad heeft 3 werkgroepen, te weten:

· Werk en inkomen

· Zorg en welzijn

· Jeugd en Gezin

Om goede (on)gevraagde adviezen te kunnen geven aan burgemeester en wethouders komen alle leden van de participatieraad maandelijks samen om te vergaderen. De verslagen worden door een onafhankelijk notuliste gemaakt.

Daarnaast komen de werkgroepen regelmatig bij elkaar ter voorbereiding van dit overleg. Ook is er overleg met beleidsambtenaren van het sociale domein.

De maandelijkse vergaderingen van de participatieraad zijn altijd openbaar.

De participatieraad zoekt nieuwe leden met belangstelling voor het onderhouden en beheren van de nog te lanceren website en zoekt tevens een nieuw lid met belangstelling voor de functie van secretaris, deze laatste is tevens lid van het dagelijks bestuur.

  • Doelgroep: iedereen
  • Activiteiten: bestuur, informatie en advies