Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, Stichting

De vrijwilliger biedt tijd, aandacht en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase en diens naaste(n).

  • Doelgroep: iedereen
  • Activiteiten: hulpverlening en verzorging, maatjeswerk en bezoekwerk