Vrijwilliger Begeleider Digitale Vaardigheden in bibliotheken in Het Hogeland

Digitaal vaardig: Je hebt uitgebreide kennis van en ervaring met hetgebruik van computers, smartphones, tablets en diversesoftwaretoepassingen. Communicatief vaardig: Je kunt duidelijk en geduldig uitleg geven,zowel één-op-één als in groepen. Didactische vaardigheden: Je bent in staat om lesmateriaal begrijpelijkover te brengen en aan te passen aan de behoeften van verschillendedoelgroepen. Empathisch en geduldig: Je hebt begrip en geduld voor bezoekers diemisschien onzeker zijn over hun digitale vaardigheden. Probleemoplossend: Je kunt snel en effectief technische problemenidentificeren en oplossen. Flexibiliteit: Je bent bereid om in de avonden en weekenden te werken,afhankelijk van de activiteiten in de bibliotheek. Reisbereidheid: Je bent in staat om te reizen naar de verschillendelocaties van de bibliotheek en dorpshuizen.
  • Doelgroep: iedereen
  • Activiteiten: activiteitenbegeleiding, computer, website, ICT