Vrijwilliger voor op de huiskamer dagbesteding Fluitekruid

BCM Ouderenzorg

Voor onzedagbestedingzoeken wij een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt omte ondersteunen op de gezamenlijke huiskamer gedurende de dag. U krijgt hierbij de vrijheid om te mogen koken met de bewoners, spelletjes te doen of een uitje met de groep te maken. Als vrijwilliger ondersteunt u het personeel en zorgt ervoor dat de bewoners net dat beetje extra aandacht krijgen. Het personeel zal ervoor zorgen dat alle boodschappen, benodigdheden etc. aanwezig zijn. We zien vrijwilligers en personeel als een en dezelfde, beide even belangrijk voor onze bewoners.

Oponze dagbestedingen worden de activiteiten afgestemd door de activiteitenbegeleiders opde mogelijkheden van de deelnemersen gekeken naar ieders individuele wensen enbehoeften. Dedeelnemers kunnen zich goed verstaanbaar maken wat zij wel of niet willen, dat maakt het werken op de dagbesteding erg leuk en gezellig. Deelnemers komen naar de dagbesteding wanneer zij hier een sociale indicatie voor hebben, om hun mantelzorgers te ontlasten of baat hebben bij ritme gedurende de dag. Zodoende is de groep erg divers.

Wat verwachten wij van u:

  • Uheeft opde donderdag en/of vrijdag tijd van 10:00u tot +/- 16:00u. (1 dag is goed, in overleg is tot 14:00u ook mogelijk)
  • Ubent bereidt te helpen tijdens hetmiddag eten en de koffie/thee.
  • Ubent vriendelijk en respectvol.
  • U kunt eenluisterend oor bieden daar waar nodig.

Wat kunt uvan ons verwachten:

  • Ukomt op een gezellige huiskamer terecht.
  • Ukrijgt de mogelijkheid tot zelfstandig werken.
  • Ukrijgt goede begeleiding van het personeel als er vragen zijn.
  • Af en toe een gezellig uitje met de bus.
  • Extraatjes en attenties.

Heeftu interesse? Meldt u dan snel aan!

Wij nodigenu graag uit voor een intakegesprek.BCM Ouderenzorg zal ook een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvragen omdat wij met een kwetsbare doelgroep werken, dit kost de vrijwilliger zelf niets.