Vrijwilliger huiskamer, afdeling 3 Korenbloem (ouderenzorg)

BCM Ouderenzorg

Voor onze somatische afdeling Korenbloem zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om 'maatje' te worden en 1 op 1 met een bewoner iets te ondernemen. Denk hierbij aan een wandeling buiten, een stukje fietsen op de elektrische duofiets, een spelletje doen op kamer, samen kletsen onder het genot van koffie/thee of in overleg met de bewoner zelf kijken wat jullie kunnen doen. De bewoners op deze afdeling kunnennog duidelijk communiceren wat hun wensen en behoeften zijn. Sommige bewoners vinden het bijvoorbeeld zeer fijn als zij eens een kopje koffie kunnen drinkenbij de Hema of even naar deAldi kunnen om zelf hun boodschapjes op te halen met rollator of roelstoel.

Ubent als vrijwilliger net zo belangrijk alsons personeel,u bent daarom een belangrijk deel van het (zorg)team! De zorg op deze afdeling is gericht op ouderen met een lichamelijke beperking ten gevolgen van ouderdom en/of somatische aandoeningen zoals bijvoorbeeld; de ziekte van Parkinson, COPD, reuma, eenzijdige verlamming etc. Op deze afdeling worden de activiteiten afgestemd door de activiteitenbegeleiders opde mogelijkheden van de individuele bewoners en gekeken naar ieders individuele wensen enbehoeften.

Op dit moment zoeken wij een vrijwilliger die zich doordeweeks wilt inzetten als maatje.

Wat verwachten wij van u:

  • Uheeft opde doordeweekse tijd van 14:00 tot +/- 16:00u of in overleg op een ander moment.
  • Ubent bereidt te helpen tijdens het koffie/thee moment.
  • Ubent vriendelijk en respectvol.
  • U kunt eenluisterend oor bieden daar waar nodig.

Wat kunt uvan ons verwachten:

  • Ukomt op een gezellige afdeling terecht.
  • Ukrijgt de mogelijkheid tot zelfstandig werken.
  • Uwordt door het personeel ingelicht als er bijzonderheden zijn.
  • Ukrijgt goede begeleiding van het personeel als er vragen zijn.
  • Extraatjes en attenties.

Heeft uinteresse? Meldt u dan snel aan!

Wij nodigenu graag uit voor een intakegesprek.BCM Ouderenzorg zal ook een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvragen omdat wij met een kwetsbare doelgroep werken, dit kost de vrijwilliger zelf niets.