Vrijwilliger mannenmiddag klein groepje (ouderenzorg)

BCM Ouderenzorg

Voor onze mannelijke bewoners op afdeling 1 en 2 zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt omeen 'mannenmiddag te begeleiden'.Denk aan in demiddagvan 14:45u tot16:15u opmaandag, dinsdag, woensdag of vrijdag. U kunt zelf een voorkeursdag aangeven.

Wij vinden een huiselijke sfeer erg belangrijk voor onze bewoners, zodoende dat wij een vrijwilliger zoeken die in demiddag tijdens de koffie/thee een boekje wilt voorlezen, een spelletje wilt doen, samen wilt zingen of een luisterend oor kan bieden. Of natuurlijk een andere leuke activiteit bedenkt en uitvoert. De dames hebben genoeg activiteiten om te volgen, maar wij merken dat de mannen ook graag met een selectief clubje als mannen onder elkaar wat willen ondernemen. Het zou daarom ook zeer fijn zijn als de vrijwilliger ook een man is, al is dit absoluut geen vereiste.

Het is belangrijk om te weten dat op deze afdeling bewoners wonen die dementerend zijn. Het is daarom wel fijn als de potentiele vrijwilliger hier enige kennis van heeft of weet hoe hier mee om te gaan.

Ubent als vrijwilliger net zo belangrijk alsons personeel, u bent daarom een belangrijk deel van het (zorg)team.De zorg op deze afdeling is gericht op ouderen met een psychogeriatrische aandoening, ook wel in de volksmond 'dementie' genoemd. Het grootste deel van onze bewoners op deze afdelingen hebben Alzheimer of een andere vorm van dementie.

Wat verwachten wij van u:

  • Uheeftin demiddag tijd van 14:45u tot16:15u op maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag.
  • Ubent vriendelijk en respectvol.
  • U kunt eenluisterend oor bieden daar waar nodig.

Wat kunt uvan ons verwachten:

  • Ukomt op een gezellige afdeling terecht.
  • Ukrijgt de mogelijkheid tot zelfstandig werken.
  • Uwordt door het personeel ingelicht als er bijzonderheden zijn.
  • Ukrijgt goede begeleiding van het personeel als er vragen zijn.
  • Extraatjes en attenties.

Heeftu interesse? Meldt u dan snel aan!

Wij nodigenu graag uit voor een intakegesprek.BCM Ouderenzorg zal ook een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvragen omdat wij met een kwetsbare doelgroep werken, dit kost de vrijwilliger zelf niets.